Sponsoren

Hier vind je diverse formulieren:

Aanmelden als vrijwilliger

Sportlinked app

Inschrijfformulier nieuwe leden

Spelbepalingen versie aug. 2015

Afmeldformulier senioren volgt op te vragen bij Wiekie Mulder + inleveren inschietshirt

Afmeldformulier jeugd volgt op te vragen bij Tjerpkje de Vries + inleveren inschietshirt