Sponsoren

K.V. Wordt Kwiek

JAARGIDS 2012-2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofdsponsor

FRIESLAND BANK

Cosponsors

BLAAUW WOONIDEE - BOUWBEDRIJF BLAAUW - DE VRIES CARROSSERIE EN WAGENBOUW - YOUNG & BLUE - FA. K. DIJKSMA - KOOPMANS REIZEN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. KV Wordt Kwiek

2. Het Wordt Kwiek alfabet

3. 10 vragen aan de voorzitter

4. Commissies

Clublied

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorwoord

Het korfbalseizoen 2012-2013 is inmiddels al weer begonnen, een voor Wordt Kwiek uitdagend seizoen. Overigens niet alleen voor Wordt Kwiek maar legio korfbalverenigingen in de onze regio eveneens kampen  met een teruglopend ledenaantal. Helaas zijn we in deze geen positieve uitzondering en wordt het elk jaar een beetje krapper.

Het 100 jarig bestaan (26 september 2014) nadert met rasse schreden en hieraan zal in de komende periode meer en meer aandacht geschonken gaan worden.

Niettemin ligt de grootste uitdaging op het sportieve vlak. Zo hopen we in de komende periode het niveau van met name de jeugdteams op te krikken. Dit overigens wel met de aantekening dat ook het familiaire gevoel en de goede sfeer binnen de vereniging op hoog niveau blijft staan.

Laten we er met zijn allen een sportief en leuk seizoen van maken

Bestuur kv Wordt Kwiek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. KV Wordt Kwiek

Huidige situatie

Wordt Kwiek is al sinds 1914 de korfbalvereniging van Jubbega. Wordt Kwiek heeft een roemrucht verleden met diverse internationals en veelal korfbal op het hoogste niveau in Nederland. Op dit moment speelt het vlaggenschip van Wordt Kwiek zowel op het veld als in de zaal tweede klasse landelijk.

Wordt Kwiek neemt aan de competitie 2012-2013 deel met drie seniorenteams, waaronder een midweekteam. Daarnaast verdedigen twee aspirantenteams en vijf pupillenteams clubkleuren. De in 2010 opgerichte kangoeroe klup is erg succesvol en gezellig voor de allerjongsten

Met ongeveer 150 leden is Wordt Kwiek in Friesland een korfbalvereniging met een gemiddeld ledenbestand. De binnen WK actieve commissies zijn: Korfbal Bestuur, Technische Commissie, Jeugd Commissie, Evenementen Commissie.


Wordt Kwiek beschikt over een eigen accommodatie, ’t WK Hiem, waar op het (gras)veld de wedstrijden worden gespeeld. De zaalwedstrijden worden gespeeld in MFG De Kompenije (voorheen Expansiehal) welke centraal in Jubbega ligt.


Historie

 

Hoewel officieel op 26 september 1914 gymnastiek-  en korfbalvereniging Wordt Kwiek het levenslicht zag, bestond er vermoedelijk al enkele jaren eerder een  “Gymnastiekvereniging en Korfbalclub “Wordt Kwiek” Jubbega. Genoemd als oprichter en eerste directeur, destijds het gangbare woord voor voorzitter, is dhr. Stapert (1888-1972). Zoals de naam al aangaf, werd er niet alleen gekorfbald maar ook aan gymnastiek en turnen gedaan. Vooral in de beginjaren van onze vereniging bleek gymnastiek van meer belang dan de, nog in de kinderschoenen, korfbalsport. Helaas is over die beginjaren maar weinig informatie bewaard gebleven, al zijn er nog immer de prachtige oude trofeeën en medailles. Zo was WK in 1919 de winnaar van het eerste, officieuze, toernooi om het landskampioenschap. Ook staat vast dat de prestaties van de korfbaltak eigenlijk constant van hoog niveau bleven. Vanaf begin 50er jaren van de vorige eeuw is veel data beschikbaar. In die periode was en bleef Wordt Kwiek toonaangevend in het noordelijke korfbalwereldje. Als Noordelijk kampioen werd diverse malen getracht de prestatie van 1919 te evenaren, maar dat resultaat zat er helaas niet in. Tot de laatste jaren van de 20e eeuw bleef WK een van de grootmachten in Friesland waarbij nagenoeg constant afwisselend op het landelijk hoogste niveau (de Hoofdklasse) dan wel het op één na hoogste niveau (Overgangsklasse) gespeeld werd. Anno 2012, 98 jaar maakt WK sportief een moeilijke fase door en wordt het steeds moeilijker het niveau vast te houden of te verhogen. Niettemin gaan wij als WK-ers vol goede moed op weg naar het 100-jarig bestaan in 2014.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Het Wordt Kwiek Alfabet

3. 9 Vragen aan de voorzitter

4. Commissies

U kunt de verschillende commissies vinden op de homepage van deze website

Klupliet “Wordt Kwiek”