Sponsoren

Ledenvergadering 18 mei 2017 @WKHiem aanvang 20.00 uur

*****

Uitnodiging

voor WK leden, ouders van jeugdleden, donateurs en belangstellenden voor de ledenvergadering van

K.V. Wordt Kwiek op 18 mei 2017, locatie WK-Hiem, aanvang 20.00 uur

*****

AGENDA 18.05.2017

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van kv. Wordt Kwiek, WK-Hiem. Ouders/verzorgers van jeugdleden zijn van harte welkom!

1) Opening

2) Notulen voorjaarsvergadering 18 november 2016

3) Ingekomen stukken

4) Mededelingen KB

5) Mededelingen TC

6) Mededelingen JC

7) Mededelingen EC

8) Accommodatie

9) Contributieverhoging jeugd

10) Rondvraag

11) Sluiting

*****

Notulen najaarsvergadering 26.11.2014, klik hier...

Notulen voorjaarsvergadering 29.05.2015, klik hier...

Notulen najaarsvergadering 11.12.2015, klik hier...