Jeugd Commissie

Sjoerd Rozenberg Voorzitter
Tjepkje de Vries Wedstrijdsecretariaat 06 2309 1155
Grietje Visser Notuliste/Penningmeester
Philip Allen Lid
Bea van der Sluis Verzorging

Email: JC@wordtkwiek.nl
Nieuws van de JC, klik hier…