2018-09-14: Opening Vernieuwde Accommodatie

Op 14 september 2018 is de vernieuwde accommodatie geopend door wethouder Jelle Zoetendal van de Gemeente Heerenveen.

Al vanaf 2007 waren er plannen om de accommodatie op te knappen. Begin 2017 kon er dan eindelijk gestart worden met de renovatie van de kleedboxen, die geheel gestript en voorzien waren van nieuw tegelwerk, vloer, installaties, sanitair e.d.

Fase 2 bestond uit de renovatie van de keuken en het opknappen van de kantine. Hiervoor was de winterperiode erg geschikt.

Ten slotte was in Fase 3 de beurt aan het dak, de boeiranden en de bestrating.

Bij de start van het seizoen 2018 – 2019 was het gereed… en wat is het mooi geworden.

Dank aan de bedrijven:

  • Klussenbedrijf Anne Mulder
  • Installatiebedrijf v. Linde
  • Bert van der Dam
  • Bouwbedrijf M. Blaauw
  • Kunststofvloeren Nederland
  • Blaauw Woonidee

En natuurlijk de vele vrijwilligers. Zonder jullie was het niet gelukt!

Arie Koopmans erevoorzitter KV Wordt Kwiek

Tijdens de receptie ter gelegenheid van de officiële opening van de accommodatie was Arie Koopmans benoemd als erevoorzitter van KV Wordt Kwiek. Arie was van 2007 tot 2017 voorzitter, scheidsrechter, verenigingsbegeleider en sponsor van de vereniging.

In 2006 was er een ad-hoccommissie opgericht, die vond dat er te weinig gebeurde bij WK. Het ledenaantal liep terug, prestaties werden minder, het werd allemaal wat minder. Uit deze ad-hoccommissie werd in 2007 een geheel nieuw bestuur gevormd met Arie als voorzitter.

Dit bestuur heeft mogelijkheden onderzocht in samenwerkingen met LDODK en WWMD, gezien de teruggang in leden het steeds moeilijker maakte om teams te vormen. Deze verkenningen bleken uiteindelijk in 2010 op niets uit te lopen. Verder probeerden ze de vereniging en het beleid weer op de rit te krijgen. Een belangrijk focuspunt was ook meer aandacht voor de jeugd. Daarnaast hebben ze gewerkt aan de uitstraling van de vereniging: het WK Hiem, waar Arie ook bij de vele besprekingen aanwezig was.

De accommodatie en de privatiseringsovereenkomst gaven veel zorgen. Toen de gemeente ook aanstuurde op samenwerking met VV Jubbega leidde dat tot veel emotie binnen de club. Er waren twee bijzondere ledenvergaderingen in 2013 voor nodig: in een zeer emotionele vergadering met een nog emotionelere Arie viel de keuze vrij overtuigend op een gezamenlijke accommodatie, daar dit meer perspectief bood voor de toekomst. Het viel Arie allemaal erg zwaar als WK’er in hart en nieren.

2014 was natuurlijk het hoogtepunt van Aries voorzitterschap: het 100-jarige jubileum en het gehele feest eromheen, inclusief de koninklijke erepennning. Het was fantastisch.

In 2017 stopte Arie dan definitief als voorzitter. Alles rondom de (toch) eigen accommodatie met de gemeente was toen afgehandeld, plannen voor de renovatie waren gereed en de bouwers stonden in de starthouding.

Arie memoreerde in zijn dankwoord het feit dat hij na zijn opa Wietse de tweede Koopmans is die erevoorzitter mag zijn van Wordt Kwiek.

Sieger 30 jaar kantinebaas

Liever bleef hij achter de bar staan, maar ook Sieger verdiende aandacht tijdens de receptie van de officiële opening. Hij stond in 2018 al 30 jaar achter de bar bij Wordt Kwiek.

Het nieuwe terras wordt vernoemd naar de kantinebaas: Sieger’s Hoekje