Officiële opening vernieuwde accommodatie 14-09-18

Op 14 september is de vernieuwde accommodatie geopend door wethouder Jelle Zoetendal van de Gemeente Heerenveen.

Al vanaf 2007 zijn er plannen gemaakt om de accommodatie op te knappen. Maar pas begin 2017 kan er gestart worden met de renovatie van de kleedboxen, die geheel gestript zijn en voorzien van nieuw tegelwerk, vloer, installaties, sanitair e.d. Na de zomer van 2017 is dit gereed.

Fase 2 bestaat uit de renovatie van de keuken en het opknappen van de kantine. Hiervoor is de winterperiode zeer geschikt.

Fase 3 is dan nog aan de beurt: het dak, de boeiranden en de bestrating.

Bij de start van het seizoen 2018-2019 is het dan (bijna) helemaal gereed… en wat is het mooi geworden.

Dank aan de bedrijven:

Klussenbedrijf Anne Mulder

Installatiebedrijf v. Linde

Bert van der Dam

Bouwbedrijf M. Blaauw

Kunststofvloeren Nederland

Blaauw Woonidee

En natuurlijk de vele vrijwilligers, zonder jullie was het niet gelukt!

Arie Koopmans ere-voorzitter KV Wordt Kwiek

Tijdens de receptie ter gelegenheid van de officiële opening van de accommodatie, is Arie Koopmans benoemd als ere-voorzitter van KV Wordt Kwiek.

Arie is van 2007 tot 2017 voorzitter geweest, daarnaast is hij scheidsrechter, verenigingsbeleider en sponsor van de vereniging.

In 2006 is er een Adhoc commissie opgericht, die vond dat er te weinig gebeurde bij WK.

Ledenaantal liep terug, prestaties teams werden minden, het werd allemaal wat minder.

Uit deze adhoccommissie is in 2007 een geheel nieuw bestuur gevormd met Arie als voorzitter.

Dit bestuur heeft mogelijkheden onderzocht in samenwerkingen met LDODK en WWMD, de teruggang in leden maakt het steeds moeilijker teams te vormen. Deze verkenningen blijken uiteindelijk 2010 op niets uit te lopen. Verder proberen ze de vereniging en het beleid weer op de rit te krijgen. Vooral ook meer aandacht voor de jeugd. Ook zijn ze aan slag met de uitstraling van de vereniging het WK-hiem waar Arie ook bij de vele besprekingen aanwezig was.

De accommodatie en de privatiseringsovereenkomst geven veel zorgen. Als de gemeente dan aanstuurt op samenwerking me VV. Jubbega leidt dat tot veel emotie binnen de club.

Er zijn 2 bijzondere ledenvergaderingen in 2013 voor nodig: in een zeer emotionele vergadering met een nog emotionelere Arie valt de keuze vrij overtuigend op een gezamenlijke accommodatie, daar dit meer perspectief biedt voor de toekomst. Het viel Arie allemaal erg zwaar als WK-er in hart en nieren.

2014 is natuurlijk het hoogtepunt van Arie zijn voorzitterschap: het 100-jarige jubileum en het gehele feest eromheen, de koninklijke erepennning.. het was fantastisch.

In 2017 stopt Arie dan definitief als voorzitter. Alles rondom de (toch)eigen accommodatie met de gemeente is dan afgehandeld, plannen voor de verbouw gereed en de bouwers in de starthouding.

Arie memoreert in zijn dankwoord aan het feit dat hij na zijn opa Wietse de tweede Koopmans is die ere-voorzitter mag zijn van Wordt Kwiek.

Sieger 30 jaar kantinebaas

Liever bleef hij achter de bar staan, maar ook Sieger verdient aandacht tijdens de receptie van de officiële opening. Hij staat al 30 jaar achter de bar bij Wordt Kwiek.

Het nieuwe terras wordt vernoemd naar de kantinebaas: Sieger’s Hoekje

Officiële opening accommodatie