Lid worden!

Als vereniging verwelkomen wij graag nieuwe leden.
Kom vrijblijvend een keer mee trainen op dinsdagavond. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de jeugdcommissie en/of technische commissie

Hier vind je diverse formulieren:

Inschrijfformulier nieuwe leden

Aanmelden als vrijwilliger

Sportlinked app

Spelbepalingen versie aug. 2018

Afmeldformulier senioren volgt op te vragen bij Wiekie Mulder (TC) + inleveren inschietshirt

Afmeldformulier jeugd volgt op te vragen bij Tjepkje de Vries (JC) + inleveren inschietshirt