Lid worden!

Als vereniging verwelkomen wij graag nieuwe leden! Kom vrijblijvend een keer meetrainen op dinsdagavond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de jeugdcommissie en/of technische commissie.

Hier vind je diverse formulieren:

Inschrijfformulier nieuwe leden

Aanmelden als vrijwilliger

Sportlinked app

Spelbepalingen versie aug. 2018

Afmeldformulier senioren volgt op te vragen bij Wiekie Mulder (TC) + inleveren inschietshirt

Afmeldformulier jeugd volgt op te vragen bij Tjepkje de Vries (JC) + inleveren inschietshirt