Over WK

Op 26 september 2014 was het 100 jaar geleden dat in Jubbega korfbalvereniging Wordt Kwiek werd opgericht.

In 1914, een moeilijke en armoedige periode, was er bij velen behoefte aan ontspanning en sport en dat leidde er uiteindelijk toe dat Wordt Kwiek het levenslicht zag. Aanvankelijk was gymnastiek het meest belangrijk en stond de korfbalsport in de schaduw. Hoe anders werd dat in de navolgende decennia.

De WK korfballers stoomden in kort tijdsbestek op naar de Noordelijke en landelijke top. En die top, daar bleef Wordt Kwiek tot diep in de jaren 90 van de vorige eeuw.

Natuurlijk waren er ups en downs, met sportieve en bestuurlijke crises maar steeds kwam WK weer bovendrijven als een sterke aansprekende vereniging. Tot een Nederlands Kampioenschap leidde dit overigens nimmer. De “Westelijke” verenigingen bleken immer een maatje te groot, al won WK in 1919 wel de Edinga Krans, zeg maar het officieuze Nederlandse Kampioenschap. Bij de junioren en aspiranten mocht WK wel diverse Nederlandse Kampioenen verwelkomen.

Anno 2018 is Wordt Kwiek een vereniging welke het contact met de landelijke korfbaltop is verloren.
Het is als dorpse vereniging moeilijk het niveau vast te houden, het ledenaantal vertoont een dalende tendens en het evenwicht tussen het aantal dames en het aantal heren is in onbalans.
Niettemin is Wordt Kwiek nog altijd een begrip in korfballand en biedt WK wekelijks nog vele mensen wille en nocht en daar was het in 1914 uiteindelijk allemaal om te doen!