Jaargids 2012-2013

K.V. Wordt Kwiek

JAARGIDS 2012-2013

————————————————————————————————————————–

Hoofdsponsor

2012-2013 FRIESLAND BANK

Cosponsors

2012-2013 BLAAUW WOONIDEE – BOUWBEDRIJF BLAAUW – DE VRIES CARROSSERIE EN WAGENBOUW – YOUNG & BLUE – FA. K. DIJKSMA – KOOPMANS REIZEN
————————————————————————————————————————–

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. KV Wordt Kwiek
  2. Het Wordt Kwiek alfabet
  3. 10 vragen aan de voorzitter
  4. Commissies

Clublied

———————————————————————————————————————————————————————–

Voorwoord

Het korfbalseizoen 2012-2013 is inmiddels al weer begonnen, een voor Wordt Kwiek uitdagend seizoen. Overigens niet alleen voor Wordt Kwiek maar legio korfbalverenigingen in de onze regio eveneens kampen  met een teruglopend ledenaantal. Helaas zijn we in deze geen positieve uitzondering en wordt het elk jaar een beetje krapper.

Het 100 jarig bestaan (26 september 2014) nadert met rasse schreden en hieraan zal in de komende periode meer en meer aandacht geschonken gaan worden.

Niettemin ligt de grootste uitdaging op het sportieve vlak. Zo hopen we in de komende periode het niveau van met name de jeugdteams op te krikken. Dit overigens wel met de aantekening dat ook het familiaire gevoel en de goede sfeer binnen de vereniging op hoog niveau blijft staan.

Laten we er met zijn allen een sportief en leuk seizoen van maken

Bestuur kv Wordt Kwiek

———————————————————————————————————————————————————————–

1. KV Wordt Kwiek

Huidige situatie *2012-2013*

Wordt Kwiek is al sinds 1914 de korfbalvereniging van Jubbega. Wordt Kwiek heeft een roemrucht verleden met diverse internationals en veelal korfbal op het hoogste niveau in Nederland. Op dit moment speelt het vlaggenschip van Wordt Kwiek zowel op het veld als in de zaal tweede klasse landelijk.

Wordt Kwiek neemt aan de competitie 2012-2013 deel met drie seniorenteams, waaronder een midweekteam. Daarnaast verdedigen twee aspirantenteams en vijf pupillenteams clubkleuren. De in 2010 opgerichte kangoeroe klup is erg succesvol en gezellig voor de allerjongsten

Met ongeveer 150 leden is Wordt Kwiek in Friesland een korfbalvereniging met een gemiddeld ledenbestand. De binnen WK actieve commissies zijn: Korfbal Bestuur, Technische Commissie, Jeugd Commissie, Evenementen Commissie.

Wordt Kwiek beschikt over een eigen accommodatie, ’t WK Hiem, waar op het (gras)veld de wedstrijden worden gespeeld. De zaalwedstrijden worden gespeeld in MFG De Kompenije (voorheen Expansiehal) welke centraal in Jubbega ligt.

Historie

Hoewel officieel op 26 september 1914 gymnastiek-  en korfbalvereniging Wordt Kwiek het levenslicht zag, bestond er vermoedelijk al enkele jaren eerder een  “Gymnastiekvereniging en Korfbalclub “Wordt Kwiek” Jubbega. Genoemd als oprichter en eerste directeur, destijds het gangbare woord voor voorzitter, is dhr. Stapert (1888-1972). Zoals de naam al aangaf, werd er niet alleen gekorfbald maar ook aan gymnastiek en turnen gedaan. Vooral in de beginjaren van onze vereniging bleek gymnastiek van meer belang dan de, nog in de kinderschoenen, korfbalsport. Helaas is over die beginjaren maar weinig informatie bewaard gebleven, al zijn er nog immer de prachtige oude trofeeën en medailles. Zo was WK in 1919 de winnaar van het eerste, officieuze, toernooi om het landskampioenschap. Ook staat vast dat de prestaties van de korfbaltak eigenlijk constant van hoog niveau bleven. Vanaf begin 50er jaren van de vorige eeuw is veel data beschikbaar. In die periode was en bleef Wordt Kwiek toonaangevend in het noordelijke korfbalwereldje. Als Noordelijk kampioen werd diverse malen getracht de prestatie van 1919 te evenaren, maar dat resultaat zat er helaas niet in. Tot de laatste jaren van de 20e eeuw bleef WK een van de grootmachten in Friesland waarbij nagenoeg constant afwisselend op het landelijk hoogste niveau (de Hoofdklasse) dan wel het op één na hoogste niveau (Overgangsklasse) gespeeld werd. Anno 2012, 98 jaar maakt WK sportief een moeilijke fase door en wordt het steeds moeilijker het niveau vast te houden of te verhogen. Niettemin gaan wij als WK-ers vol goede moed op weg naar het 100-jarig bestaan in 2014.

———————————————————————————————————————————————————————–

2. Het Wordt Kwiek Alfabet

Aanmelden

Wordt Kwiek is een leuke vereniging om bij te korfballen en is altijd op zoek naar nieuwe leden.

Aanmelden als lid kan bij:

Jeugd t/m 15 jaar bij de Jeugdcommissie

16 jaar en ouder bij Wiekie Mulder: 0516 462350

Aansprakelijkheid

KV Wordt Kwiek is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van spelers of veroorzaakt door spelers tijdens of na het spelen van wedstrijden en/of trainingen. Evenmin is de vereniging verantwoordelijk voor schade aan of verlies van goederen

Accommodaties

Veld: WK Hiem, Leidijk 16, 8411 ZM Jubbega, 0516 461674

Zaal: MFG De Kompenije, Ericalaan 26a, 8411 VK Jubbega, 0516 462611

Contributie

De maandelijkse contributie voor het seizoen 2012 / 2013 bedraagt: informatie aangepast naar huidige situatie

Met ingang van 01.07.2018:
Senioren (20+) € 19,95
Junioren (16 t/m19 jaar) € 16,00
Aspiranten (12 t/m15) € 9,50
Pupillen (6 t/m 11) € 7,50
KangoeroeKlup < 6 jr gratis

Indien wijzigingen in de hoogte van de contributie plaatsvinden, worden deze op de algemene ledenvergadering vastgesteld. Betaling van de contributie geschiedt per machtiging door automatische incasso. Dit wordt geregeld door de penningmeester 0516 463800. Het rekeningnummer van Wordt Kwiek: 3309.04.043

Cursussen

Via het KNKV bestaat de mogelijkheid om cursussen te volgen (op kosten van Wordt Kwiek), Hierbij kun je denken aan: jeugdwedstrijdleider, scheidsrechter, jeugdtrainer, etc. Informatie hierover kan worden opgevraagd bij Arie Koopmans 0516 461171.

Douchen

De sportaccommodaties beschikken over het algemeen over kleed- en doucheruimtes. Het is dan ook gebruikelijk dat er na trainingen en wedstrijden door de spelers wordt gedoucht.

Gezonde Sportvereniging

KV Wordt Kwiek is een Gezonde Sportvereniging. Dat wil zeggen dat de vereniging bij de leden aandacht vraagt voor gezondheid en veiligheid binnen de korfbalsport. Tevens geeft KV Wordt Kwiek uitvoering aan acties met betrekking tot alcohol, roken, sportiviteit en respect. Daarnaast beschikt de vereniging over een sportmasseur en fysiotherapeut die je kunnen ondersteunen bij het herstellen van een blessure.

Mededelingenblad

KV Wordt Kwiek kent een mededelingenblad; beter bekend als ‘t Sportkrantsje. Dit blad wordt gemaakt in samenwerking met de voetbal, volleybal en de gymnastiek en verschijnt iedere week. In dit blad wordt zowel het wedstrijdprogramma voor de huidige en volgende week, alsmede belangrijke mededelingen vermeld. Het blad is verkrijgbaar in de sportkantines, bij  melkboer Varwijk en bij COOP. Tevens is het mogelijk om het blad per email te ontvangen: aanmelden hiervoor kan bij Wiekie Mulder, 0516 462350.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd bij het wedstrijdsecretariaat. Opzegging dient te gebeuren vóór 15 mei, waarbij men contributie verschuldigd is tot en met 30 juni. Tenzij er sprake is van een bijzondere situatie, wordt het afmaken van het seizoen als een morele verplichting gezien ten opzichte van de club en de teamgenoten.

Readbaitsje

Onze vereniging heeft een clubblad, ’t Readbaitsje genaamd, dat viermaal per seizoen verschijnt. In dit clubblad staan allerhande zaken met betrekking tot het reilen en zeilen van de vereniging. Ook worden hierin de verschillende activiteiten, zoals toernooien en competities aangekondigd. ’t Readbaitsje wordt thuis of via een ander lid bezorgd. De redactie van is in handen van Mariska Heida 06 50806221, Bea van der Sluis 0516 461171 en Michel Wittevrongel 06 21404162. Kopij voor het clubblad bij voorkeur per email sturen via readbaitsje[at]wordtkwiek.nl.

Rijders

Bij jeugdleden is het gebruikelijk dat ouders per toerbeurt naar uitwedstrijden rijden. De rijders staan vermeld in het mededelingenblad. Bij de senioren worden de rijders door het team zelf geregeld en ook hierbij is het gebruikelijk dat er per toerbeurt wordt gereden.

Spelerskaarten

Iedere speler en coach dient te beschikken over een geldige spelerskaart. De spelerskaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Voor een nieuwe spelerskaart dient een lid een pasfoto in te leveren.

Spelgegevens

Sportief gedrag

Wordt Kwiek is een sportieve vereniging, dat wil zeggen:

  • Er worden, zowel in onderlinge-  als in competitiewedstrijden en tijdens trainingen, geen opzettelijke blessures gemaakt.
  • Tegen scheidsrechters en tegenstanders worden geen beledigende opmerkingen gemaakt.
  • Men dient met respect om te gaan met ras en geloofsovertuiging.
  • Het seksueel gedrag dient voor een ieder onberispelijk te zijn.

Iedereen is verplicht, wanneer er van bovenstaande regels wordt afgeweken, dit onmiddellijk bij het bestuur te melden.

Tenue

Het tenue van KV Wordt Kwiek is als volgt samengesteld:

– rood shirt
– zwarte rok / broek

Het eerste team draagt van de hoofdsponsor. Dit bestaat uit een shirt, rok / broek, sokken en trainingspak. De overige teams dragen wel shirts met reclame, maar draagt zelf voor rok / broek, sokken en trainingspak zorg. Hetzelfde geldt voor de jeugdteams. Ook voor schoenen moet men zelf zorgen, voor het veld zijn schoenen met noppen vereist en voor de zaal speciale zaalschoenen.

Trainingsshirts jeugd

Alle jeugdleden hebben trainingsshirts in bruikleen. Deze shirts kunnen vervolgens gedragen worden tijdens de trainingen en/of als reserve/warming up shirt tijdens de wedstrijd. Bij verlies of beschadiging dient een nieuw shirt aangeschaft te worden voor een prijs van € 25,–

Verzekering

Het KNKV en Wordt Kwiek zijn niet verzekerd tegen ongevallen vóór, tijdens en na de trainingen en wedstrijden. Men speelt dus op eigen risico. Daarnaast gaat Wordt Kwiek er vanuit dat rijders c.q. bestuurders voldoende verzekerd zijn.

Vrienden van Wordt Kwiek

Sinds het seizoen 2007/2008 zijn de Vrienden van Wordt Kwiek opgericht. Vriend worden van Wordt Kwiek houdt in dat je een jaarlijkse bijdrage van € 50,00 levert aan de vereniging. Het geld wordt onder meer besteed aan spelmateriaal voor de jeugd, opleiding jeugdtrainers en jeugdactiviteiten. Vrienden van Wordt Kwiek ontvangen clubblad ’t Readbaitsje en worden vermeld op het bord van de Vrienden van Wordt Kwiek in het WK Hiem. Tevens wordt jaarlijks een gezellige avond voor de Vrienden van Wordt Kwiek georganiseerd. Aanmelding kan via een flyer in het WK Hiem of via Arie Koopmans 0516 461171

Website

Wordt Kwiek is op het internet te vinden: www.wordtkwiek.nl. Mensen die willen helpen om de site te onderhouden, kunnen zich melden bij het bestuur. Suggesties, verslagen en ander materiaal kan worden gestuurd naar webmaster[at]wordtkwiek.nl

———————————————————————————————————————————————————————–

3. 9 vragen aan de voorzitter 2012-2013

1. Arie Koopmans in drie woorden? Korfbaldier – positivo – drukbezet.

2. Wordt Kwiek in drie woorden? De mooiste korfbalclub.

3. Welke collega-voorzitter bewonder je het meest? Onze oud voorzitter Oene de Haan.

4. Waar kijk je met de meeste voldoening op terug? Mijn tijd als actief speler, het blijft een leuk spelletje om te doen. Helaas heeft een knieblessure mij gedwongen te stoppen.

5. Wat wil je het komende seizoen bereiken? De jeugdafdeling een flinke impuls geven.

6. Wat was de moeilijkste beslissing die je bij WK moest nemen? Het ontslag van de hoofdtrainer begin 2010.

7. Hoe ziet een (korfbal)zondag er voor de voorzitter uit? In principe bij thuiswedstrijden van het eerste de scheidsrechter + eventueel de beoordelaar en eventuele bobo’s ontvangen. Niet als voorzitter, maar als WK-er fluit ik nog wel eens een wedstrijd, ontvang ik indien mogelijk de scheidsrechter en eventuele beoordelaars.

8. Wat is jouw mooiste korfbalmoment? De promotie van WK 1 (in mei 1995) naar de hoofdklasse, destijds het hoogste niveau in Nederland. Dit na winst bij koploper Drachten in de laatste wedstrijd van het seizoen. Anderhalve minuut voor tijd 2 doelpunten achter raken en toch nog winnen.

9. Wat is jouw grootste wens? Dat er in 2014 bij het 100-jarig bestaan een gezonde basis ligt voor de toekomst, kortom dat er weer schwung in de vereniging zit.

———————————————————————————————————————————————————————–

4. Commissies

U kunt de verschillende commissies vinden op de contact pagina van deze website

Klupliet “Wordt Kwiek”