Ledenvergadering

Hier kunt u informatie vinden over de eerst volgende ledenvergadering, de agenda en de notulen van de vorige ledenvergadering.

Ledenvergadering KV. Wordt Kwiek, woensdag 21 november 2018, aanvang 20.00 uur in het WK-Hiem

Agenda
1) Opening
2) Notulen voorjaarsvergadering 24 mei 2018
3) Ingekomen stukken
4) Mededelingen en Jaarverslag KB
5) Mededelingen en Jaarverslag JC
6) Mededelingen en Jaarverslag EC
7) Mededelingen senioren
8) Financieel verslag + kascommissie
9) Verkiezingen
10) Rondvraag
11) Sluiting