Ledenvergadering

Hier kunt u informatie vinden over de eerst volgende ledenvergadering, de agenda en de notulen van de vorige ledenvergadering.

Hierbij willen we je uitnodigen voor het bijwonen van onze (uitgestelde) algemene ledenvergadering op vrijdag 23 april as.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Locatie: WK-hiem

Opgave verplicht!

Opgeven voor 20 april as. via secretaris@wordtkwiek.nl

graag aangeven:

– naam (+ evt ouder van)

– e-mailadres

– met hoeveel personen je komt

We houden ons aan de covid-19 maatregelen, dus:

– 1,5 m afstand houden,

– het dragen van een mondneusmasker (zodra je zit mag hij af)

– max. 30 personen

Algemene Ledenvergadering  KV. Wordt Kwiek

(uitgestelde najaarsledenvergadering van 27 november 2020)

Vrijdag           23 april 2021

Aanvang       20.00 uur  WK hiem

 

Agenda

 • Opening
 • Notulen najaarsledenvergadering 22 november 2019
 • Ingekomen stukken
 • Mededelingen en Jaarverslag KB     
 • Mededelingen en Jaarverslag JC
 • Mededelingen en Jaarverslag sponsorcommissie
 • Financieel verslag + kascommissie
 • Verkiezingen

Verkiesbaar: Eltjo Veninga

Herkiesbaar: Marjan Hiemstra-van der Meer

 • Beleidsplan 2021-2026
 • Rondvraag
 • Sluiting