Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering KV Wordt Kwiek

Uitgestelde najaarsledenvergadering i.v.m. Covid-19-regels.

Datum:   vrijdag 22 april 2022
Tijd:        aanvang 20.00 uur
Locatie:  WK Hiem

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen ALV 23 april 2021
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen en jaarverslag KB
 5. Mededelingen en jaarverslag JC
 6. Financieel verslag + kascommissie
 7. Verkiezingen
  • Herkiesbaar: Hains Mulder
  • Herkiesbaar: Reina van der Wielen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting