Rommelmarkt

De volgende informatie is voor vrijwilligers van de rommelmarkt:

OPHALEN ROMMELMARKTSPULLEN EN OUD IJZER 
Route 1: André en Lucas
·           PW Janssenweg ·           Schoolstraat 
·           B. Leenheerstraat ·           Sluiswegje
·           Jelle van Damweg ·           E. Dijkstraweg 
·           De Loete (stukje aan de vaart)·           K. Molweg 
·           Welgelegen 
  
Route 2: Sjors & Jesmer + Jolanda v/d B. & Philip
·           Bramenstraat (incl. bejaardenhuizen) ·           De Krabber 
·           Kamperfoelie ·           2e wijk 
·           Wolfsklauw ·           Expansielaan  
·           De Tieme ·           De Loete (m.u.v. stukje aan de vaart) 
·           De Wudze ·           Buntgras 
·           It Swee ·           Warkruid 
·           De Line ·           Ericalaan 
·           De Freding·           Gentiaansingel 
·           It Harspit·           Bosbesstraat 
·           De Hikke ·           Veenbeststraat 
·           De Strikel ·           Bremsingel 
·           De Koer ·           Wollegrasstraat 
·           De Kroade ·           Zonnedauwstraat 
·           De Stekker  
  
Route 3: Jildou J. en Rensche
·        Singel ·        A. Hartstraweg 
·        Tsjoele ·        Peperswijk 
·        S. Brinksmaweg ·        J. Holkemawijk 
·        J. Alberdaweg·        W. Jagerswijk 
·        Frederikswijk·        Belgische Wijk 
  
Route 4: Yntze en Feiko 
·        Schoterlandseweg (vanaf PW Janssenweg tot Gorredijksterweg) ·        Frederikswijk 
·        Bloksreed ·        S. Schepersweg 
·        Zwanenburgsreed·        Gagelreed 
·        Leidijk·        Kerklaan 
·        Koopmanswijk 
  
Route 5: Pieter en Hains
·        Gorredijksterweg ·        Kortewijksreed 
·        Hussekamp ·        Rozenbergswijk 
·        H. de Vosweg·        Alde Singel 
·        Koolboswijk·        Kikkerbos 
·        Kromhoutsreed  
  
Route 6: Ton en Gerrit
·        Schoterlandseweg (vanaf Gorredijksterweg tot Oudehorne) ·        Tjongervallei 
·        Oldeberkoperweg ·        Nijeberkoperweg 
·        Oude Groningerweg·        Freulewei 
·        Suurdreed·        Twitelderreed 
  
Route 7: Richard en Eltjo
·        Schoterlandseweg (vanaf PW Janssenweg tot Dikke Steen) ·        S. Kromhoutswei 
·        Aise Bruggenswei ·        Skieppedrift 
·        W. Mulderreed·        Rogmounepaed 
·        Groeneboomsreed ·        Tsjerkepaed 
   
Route 8: Jan Pool en Wietse Pool 
·        By de Leywei ·        Ds. Ten Catewei 
·        10e wijk·        Krommereed 
·        Dekemawei·        Luxemburg 
  
1.     Let op: neem geen rotzooi mee! Zie flyer wat je wel/niet meeneemt! Geen grote meubels meenemen!! 
2.     Starten is mogelijk vanaf 16.00 uur. Start zo vroeg mogelijk! 
3.     Onderling spreken jullie af waar en hoe laat jullie beginnen. 
4.     Karren worden gelost op het korfbalveld: oud ijzer bij de container, rommelmarktspullen bij de tafels. Op het veld zijn mensen aanwezig om te helpen met lossen en de spullen naar de goede plek te brengen. 
5.     Routes die snel klaar zijn, helpen andere routes, zodat iedereen een beetje op tijd klaar is.  
6.     Iedereen wordt geacht te helpen, zodat we er met z’n allen voor zorgen dat de actie een groot succes wordt! Mocht je onverhoopt toch niet kunnen helpen, dan regel je zelf een vervanger.  
7.     Vragen? Bel 06-20341983  

 

HELPERS VELDHelpers Rommelmarkt zaterdag 2 juli
VRIJDAG 1 JULI VANAF 16.30 UUR ↓9.00 uur aanwezig zijn ↓
Margriet AllenMargriet Allen
Bea v/d SluisMarjan Hiemstra
Rika SeinstraMenno Hiemstra
Femke MulderRika Seinstra
Arie KoopmansBea v/d Sluis
Aagje LuchtenveldFemke Mulder
Nynke JongsmaArie Koopmans
Henk (voor oud ijzer)Gré Dijk
Michel WittevrongelAagje Luchtenveld
Wietske JonkerReina v/d Wielen
Nynke v/d MeerErica v/d Goot
Dick van WijngaardenMartine Luchtenveld
Willy v/d BergsSuzanne van Wijngaarden
Siepie HoekstraHenri Jongsma
Reina v/d WielenEline Hofstra
Ingrid AchtienWietske Blaauw
Eline HofstraWilly de Leeuw
Wiekie MulderGrietje Visser
Wietse MulderSiepie Hoekstra
Gré DijkAline Fokkens
Fien van Doorn (B1)Lucas Hofstra (B1)
Leanne v/d Berg (B1)Fien van Doorn (B1)
Sophie Allen (B1)Merijn Popkema (B1)
Senne Zwart (B1)Yort Stelma (B1)
Yort Stelma (B1)Faye Allen (C1)
Merijn Popkema (B1)Theun Hoekstra (C1)
Dennis van Wijngaarden (B1)Lumi de Jong (C1)
Ida v/d Wielen (B1)Jildau Marijke Gielstra (C1)
Nynke Jelsma (B2)Famke v/d Berg (C1)
Famke v/d Berg (C1)Fardau Hiemstra?
Faye Allen (C1) 
Theun Hoekstra (C1) 
Lumi de Jong (C1) 
Jildau Marijke Gielstra (C1) 
Fardau Hiemstra? 
Henri Jongsma?