Koninklijke Erepenning

Written by

KV Wordt Kwiek onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Op woensdag 26 november 2014 reikte wethouder Jelle Zoetendal een Koninklijke Erepenning met bijbehorende oorkonde uit aan korfbalvereniging Wordt Kwiek uit Jubbega. De Koninklijke Erepenning is toegekend ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. De Erepenning is uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering in het WK-hiem.

Wordt Kwiek is nog altijd een begrip in korfballand en biedt wekelijks nog veel mensen “wille en nocht” en daar was het in 1914 uiteindelijk allemaal om te doen.

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een onderscheiding die in 1965 is ingesteld door Koningin Juliana. Hij is bestemd voor jubilerende verenigingen en stichtingen die minimaal 50 jaar bestaan en zich op haar terrein hebben onderscheiden. Wordt Kwiek vierde onlangs haar eeuwfeest en heeft een roemrucht verleden. Zo geldt Wordt Kwiek als een van de meest succesvolle korfbalverenigingen uit Friesland. In 2014 staat Wordt Kwiek nog steeds bekend als een verenging van goede naam en faam. Bestuur en leden van Wordt Kwiek zijn bijzonder trots op de Erepenning.