’t Sportkrantsje

Written by

In ’t Sportkrantsje wordt elke week weer een overzicht gepresenteerd van alle wedstrijden en andere bijzonderheden.

U kunt zich in schrijven op het digitale Sportkrantsje door een mail te sturen met het onderwerp inschrijving digitale sportkrantsje, klik hier voor de pop-up.

KORFBALNIEUWS

Ledenvergadering verplaatst naar vrijdag 23 april 2021

Zoals eerder gemeld is de ledenvergadering van het afgelopen jaar verplaatst naar 5 maart 2021. We hadden eind vorig jaar nog de hoop om dan weer een situatie te hebben waarin we de vergadering fysiek doorgang konden laten vinden. Door de huidige corona-regels is dat helaas niet mogelijk. Als bestuur willen we de ledenvergadering op die manier organiseren.

Op basis van de corona-spoedwet hebben we nog ruimte om de vergadering te verplaatsen naar een later tijdstip. De ledenvergadering over het afgelopen verenigingsjaar moeten we voor 1 mei 2021 houden. Als bestuur hebben we daarom besloten de ledenvergadering op vrijdag 23 april 2021 te houden. Ook nu hopen we dat we hierbij een fysieke vergadering kunnen organiseren. Mocht het toch niet lukken omdat de dan actuele corona-regels het niet toelaten, dan moeten we helaas overgaan op een digitale vorm. Mocht dat nodig zijn dan zullen we jullie daar z.s.m. over informeren.

Het bestuur KV Wordt Kwiek