Corona protocol

Written by

Corona update

Elk jaar houdt KV Wordt Kwiek haar ledenvergadering. Voor dit jaar was het de bedoeling om de ledenvergadering deze maand te houden. Gezien de huidige coronamaatregelen en de verwachting dat deze ook niet op korte termijn verbeteren, hebben we besloten de ledenvergadering uit te stellen naar 5 maart 2021. Dit kan op basis van de corona-spoedwet.

De belangrijkste reden voor het uitstel is dat het bestuur van mening is dat alle leden de mogelijkheid hebben om de vergadering fysiek bij te kunnen wonen. We willen daarbij geen onnodige risico’s nemen. Op basis van de corona-spoedwet kunnen we de vergadering met vier maanden uit stellen en is er meer ruimte om de financiele stukken goed te keuren.

We hopen op jullie begrip voor onze afwegingen.

Daarnaast is het ook goed om te vermelden dat de jeugdtrainingen inmiddels weer zijn opgestart in de zaal. Met de huidige maatregelen mogen jeugdteams onderling wedstrijden spelen met ander teams binnen de vereniging. We hopen van harte dat in januari de competitie weer opgestart kan worden.

Ook voor senioren is er ruimte binnen de huidige maatregelen om een balletje te gooien. Op dit moment willen we hier de vrijdagavond voor reserveren bij voldoende animo. Voor senioren geldt dat er in vaste groepjes van vier getraind mag worden. Er kunnen meerdere groepjes naast elkaar trainen met een max van 30 personen. Wel dient altijd de 1,5 meter afstand aangehouden te worden.

Mochten er nog vragen zijn, neem gerust contact op.

Namens het bestuur

Eltjo Veninga

Corona-coördinator

************************************************************************

Algemene uitgangspunten

• blijf thuis bij klachten en laat je testen

• houd 1,5 meter afstand van elkaar, zowel binnen als buiten *

• vermijd drukte

Kleedkamers GESLOTEN TOT NADER BERICHT MIV 15.10.2020

Kantine GESLOTEN TOT NADER BERICHT MIV 29.09.2020

* Voor 18 jaar en ouder

Meer informatie: https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf