Ledenvergadering 26.11.2018

Written by

Ledenvergadering KV Wordt Kwiek

LET OP! NIEUWE DATUM
Maandag 26 november 2018

Aanvang 20.00 uur @WKHiem

Agenda
1) Opening
2) Notulen voorjaarsvergadering 24 mei 2018
3) Ingekomen stukken
4) Mededelingen en Jaarverslag KB
5) Mededelingen en Jaarverslag JC
6) Mededelingen en Jaarverslag EC
7) Mededelingen senioren
8) Financieel verslag + kascommissie
9) Verkiezingen
10) Rondvraag
11) Sluiting