Ledenvergadering 03.11.23

Written by

Geslaagde ledenvergadering

Op de ledenvergadering van 3 november zijn er 2 nieuwe leden toegevoegd aan het korfbalbestuur, de opgefriste activiteitencommissie (ec) heeft de agenda weer gevuld met leuke activiteiten en de sponsorcommissie heeft weer hard gewerkt.

Daarnaast stijgt het aantal vrijwilligers binnen onze vereniging, is de eigen bewatering voor het veld in opbouw en liggen de plannen voor een hernieuwde entree op de westkant van de kantine bij de gemeente.

Al met al zit de vereniging in een positieve flow!

Als je ook deel uit wil maken van deze leuke fase en de positieve flow van onze vereniging, extra vrijwilligers zijn nog altijd van harte welkom.

Met z’n allen één vereniging, K.V. Wordt Kwiek

*****

Algemene Ledenvergadering  KV. Wordt Kwiek

Vrijdag         3 november 2023

Aanvang       20.00 uur  WK hiem

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen Algemene ledenvergadering 4 november 2022
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen en Jaarverslag KB
 5. Mededelingen en Jaarverslag JC
 6. Verslag Sponsorcommissie
 7. Verslag Evenementencommissie
 8. Financieel verslag + kascommissie
 9. Contributieverhoging;
  Door de op meerdere vlakken gestegen kosten ontkomen wij er niet aan om een contributieverhoging door te moeten voeren.
 10. Verkiezingen;
  Aftredend en niet herkiesbaar: Marjan Hiemstra – van der Meer
  Aftredend en herkiesbaar: Eltjo Veninga
  Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot aanvang van de ledenvergadering nog melden
 11. Rondvraag
 12. Sluiting