Vooruitblik op seizoen 2020-2021

Written by

Nieuws van de besturen

Afgelopen seizoen was, door het ronddolende Coronavirus, één van de vreemdste in de geschiedenis van de vereniging. Halverwege het zaalseizoen werd alles stil gelegd. Hierdoor hadden we  geen kampioenen, geen rommelmarkt, geen feestjes in de kantine bij Sieger, geen ledenvergadering en niet meer de gelegenheid om gezamenlijk onze mooie sport te beoefenen.
Gelukkig konden we na een paar aanpassingen op het veld de trainingen hervatten, die vooral door onze vele jeugdleden goed werden bezocht.

Achter de schermen kon er wel door worden gegaan. In de loop van het seizoen was er al gestart met het ontwerp van het nieuwe trainingsshirt, en ook het nieuwe wedstrijdshirt is goedgekeurd en gereed voor gebruik. De nieuw opgezette sponsorcommissie heeft het druk gehad met het opfrissen van het sponsorbestand.
Resultaat van de inzet achter de schermen wordt in de loop van de zomer zichtbaar. Er komt een nieuwe hekwerk bij de kantine, voorzien van reclameborden. Ook wordt er weer een deel van het veld gerenoveerd. Het einde van de renovatie van het dak van de kantine is ook in zicht.

Op sportief gebied wordt 2020-2021 een interessant seizoen. Door personele problemen heeft de MW2 besloten de stekker er uit te trekken, wat betekent dat er op het veld op vrijdagavond geen wedstrijden meer zullen zijn. Gelukkig komt er op de zaterdag een team bij. Er is een samenwerking aan gegaan met Udiros om de junioren die over moeten een plek te geven die bij ze past. Deze combi-ploeg (WK/SCO/Udiros 3) zal de wedstrijden in de hal bij Udiros spelen, en op het veld dus bij WK. Binnen het team dat op zondag nog actief is, en de MW1 zijn weinig verschuivingen of aanvullingen. Dit betekent dat deze teams wederom heel krap bezet zijn. Komend seizoen zal er regelmatig een beroep op spelers van andere teams moeten worden gedaan om een compleet team op de been te krijgen.

Op jeugd gebied heeft de JC weer hard gewerkt om de teams rond te krijgen. Ondanks enkele late afzeggingen hebben ze weer 8 teams op kunnen geven. Om deze teams te laten trainen, coachen en fluiten door ervaren mensen zal wederom een zware taak worden. Ook bij onze vereniging is duidelijk zichtbaar dat ouders en seniorenspelers het niet meer vanzelfsprekend vinden om ook iets te betekenen voor de club waar hun kind, of ze zelf veel plezier hebben.

Op de achtergrond wordt er door gegaan met het verbeteren van de “randzaken”. Samen met de gemeente wordt er gekeken naar het opknappen van de entree van het WK-hiem. Ook het vervangen van de veldverlichting en het materiaalhok zitten in de oriënterende fase. De eerste versie van het beleidsplan 2021-2026 is gemaakt, en word besproken. Deze zal tijdens de ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

In deze tijd is het ook belangrijk om goed contact met de buurverenigingen te hebben en te houden.  Contact met VV Jubbega over veldonderhoud e.d.. Veld en kantine beschikbaar stellen voor de kaatsvereniging en scholen. Samen met omringende korfbalclubs kader opleiden, elkaar helpen en versterken waar het kan. Ook hier een vermelding over vrijwilligers, de commissies kunnen allemaal vers bloed gebruiken, ter aanvulling of ter vervanging.

Kortom: Vorig seizoen was kort en raar. Maar we staan weer klaar voor komend seizoen.
De komende jaren zullen we met z’n allen de schouders er onder moeten zetten, van E-speler tot ouder van een seniorenlid. Iedereen is voor de vereniging belangrijk.
Er zullen mensen bij moeten om de drukte bij de huidige commissieleden te verminderen. Ook scheidsrechters, trainers, coaches en mensen voor onderhoud zijn er te weinig.
Tot op heden is het altijd vrijblijvend geweest om een vrijwilligerstaak in te vullen. Bij deze een oproep aan alle leden en ouders om eens goed na te denken over wat je voor de vereniging kan betekenen.
Als volgend seizoen blijkt dat er voor de commissies, het onderhoud en de begeleiding van teams niet voldoende invulling is, zal er helaas een minder vrijblijvende manier  van vrijwilligersbeleid moeten worden gevoerd.

WK, al meer dan 100 jaar “mei nocht en wille”, met z’n allen kunnen we daar nog 100 jaar aan vast knopen.

Fijne vakantie!

De besturen